Medesy

Գնացուցակ

ԹԵՐԱՊևՏԻԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Պլոմբավորում լուսային կարծրացման կոմպոզիտով 14.000 — 21.000 AMD
 • Արմատուղիների բուժում (1 արմատուղու բուժում) 10000 AMD 
 • Արմատուղիների բուժում (2 արմատուղու բուժում) 11000 AMD
 • Արմատուղիների բուժում (3 արմատուղու բուժում) 13000 AMD, 14.000 AMD
 • Արմատուղիների բուժում էնդո-ծայրակալի օգնությամ (2 արմատուղու բուժում) 20000 AMD
 • Արմատուղիների բուժում էնդո-ծայրակալի օգնությամ (3 արմատուղու բուժում) 30.000 AMD

ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ

 • Ատամի հեռացում 7000 — 11000 AMD
 • Ատամի բարդ հեռացում 12000-31000AMD
 • Ռետենցված, դիստոպիկ ատամի հեռացում 25.000 — 36.000 AMD
 • 4-6ատամների շրջանում լաթային վիրահատություն 36.000 AMD
 • Ատամի գագաթի ռեզեկցիա 20.000 — 31.000 AMD
 • Ատամի արմատների հեմիսեկցիա 16.000 AMD
 • Պերիկորոնարիտների ժամանակ լորձաթաղանթավերնոսկրային լաթի հատում 11.000 AMD
 • Պերիոստիտի բուժում 16.000 AMD
 • Ալվեոլիտի բուժում 11.000 AMD
 • Ատամի ռեպլանտացիա և տրանսպլանտացիա 30.000 AMD
 • Կիստայի հեռացում 25.000 — 35.000 AMD
 • Մեկ սեգմենտի գինգիվոէկտոմիա 16.000 AMD
 • Վեստիբուլոպլաստիկա 25.000 AMD
 • Լաթային պլաստիկա 21.000 AMD
 • Լաթային պլաստիկա աուտոտրանսպլանտանտով 35.000 AMD
 • Ֆրենուլոպլաստիկա 12.000 AMD
 • Ռետենցված ատամի մերկացում օրթոդոնտիկ կարեկցիայի համար 12.000 AMD
 • Ալվեոլար ելունի դեֆեկտների հարթեցում 15.000 AMD
 • Ոսկրային աուտոբլոկի տեղադրում 100.000 AMD
 • Սինուս լիֆթինգ (բիոոսկրով) 90.000 — 200.000 AMD
 • Լորձաթաղանթի բարորակ նորագոյացության հեռացում 20.000 — 35.000 AMD
 • Մաշկի և ենթամաշկային բջջանքի բարորակ նորագոյացության հեռացում (պարանոցի և գլխի) 30.000 — 50.000 AMD

ԱՏԱՄՆԵՐԻ ՍՊԻՏԱԿԵՑՈՒՄ

 • Zoom 4 համակարգով սպիտակեցում 150.000 AMD
 • Լուսային սպիտակեցում 80000 AMD
 • Ատամնաքարերի հեռացումատամների փայլեցում 
  11.000 — 16.000 AMD 

ՊԱՐՈԴՈՆՏՈԼՈԳԻԱ

 • Պարա դոնտի հիվանդությունների բուժում 20000-40000 AMD
 • Պարա դոնտի հիվանդությունների բուժում VECTOR  համակարգով 50000 AMD 

ՕՐԹՈԴՈՆՏԻԱ

 • Բուժում շարժական ապարատների միջոցով 180.000 — 220.000 AMD
 • Բուժում տիտանե բրեկետ համակարգի միջոցով 280.000 — 380.000 AMD
 • Բուժում ինքնակարգաորվող բրեկետ համակարգի միջոցով 380.000 — 480.000 AMD
 • Բուժում կոմպոզիտային բրեկետ համակարգի միջոցով 350.000 — 400.000 AMD
 • Բուժում կերամիկական բրեկետ համակարգի միջոցով 400000 — 500.000 AMD
 • Ատամնաշարի բուժում էլայներների միջոցով 600000-900000

ԻՄՊԼԱՆՏԱՏՆԵՐ

 • DENTIS-135000 AMD
 • SIMPLE SWISS-135000 AMD
 •  DENTIUM-180000 AMD
 •  OSSTEM-180000 AMD
 •  BIOTCH-250000 AMD
 •  NOBEL_350000 AMD
 •  STRAUMANN-400000 AMD

OՐԹՈՊԵԴԻԱ

 • Մետաղ կերամիկական շապիկ -33000 AMD -ից սկսված
 • Ցիրկոնե շապիկ- 65000 AMD-ից սկսված
 • Շարժական պրոթեզ 50000- AMD-ից սկսված
 • Բյուգելային պրոթեզ-150000 AMD-ից սկսված